Catecismes polítics

Col·lecció de textos amb finalitat divulgativa i pedagògica. En general es presenten en  forma de preguntes i respostes facilitant així la transmissió de les idees centrals que es volen comunicar.

La majoria de les obres d'aquesta col·lecció estan centrades en l'explicació de la Constitució espanyola, tot i que es complementen amb altres títols com el Catecismo democrático (1857) que segueix el corrent del socialisme utòpic o el Catecismo de la doctrina laica (1887) fonamentat en el lliure pensament.

Es pot observar un augment de publicacions coincidint amb el Trienni Liberal i el Sexenni Democràtic


Mostrant 1-0 de 0 títols disponibles

Cerca per: Comença amb: E

S'està obrint el document. La carrega del fitxer pot tardar uns minuts....

No hi ha resultats amb aquestes característiques