Impresos a Barcelona el s. XVII


A través d'aquests impresos del segle XVII es pot conèixer el treball d'impressors barcelonins com Sebastià de Cormellas, Esteve Lliberós, Jaume i Sebastià Matevat, Antoni Lacavalleria o Joan Jolis entre d'altres.

Al segle XVII prenen un gran impuls els opuscles que narren amb voluntat informadora i alhora propagandística, esdeveniments de l'actualitat de l'època com per exemple la Guerra dels Segadors. Aquestes publicacions sovint tenen títols encapçalats per paraules com "notícia", "relació", "carta", etc.

Aquesta col·lecció es complementa amb la de Premsa S. XVII-XVIII de l'Hemeroteca Digital de l'AHCB i que tracta dels orígens i el primer desenvolupament de la premsa a Catalunya.

Mostrant 1-12 de 639 títols disponibles

S'està obrint el document. La carrega del fitxer pot tardar uns minuts....