Dietari de l'Antic Consell Barceloní


El Manual de novells ardits és el dietari on s'anotaven diàriament notícies (ardits) de forma breu i concisa. S'hi feia constar els nomenaments d'oficials, les trameses de missatgers i correus, els viatges dels consellers o les sortides de la host de la ciutat. Els escrivans del racional també hi anotaven qualsevol informació que els pogués ser d'utilitat en l'exercici del càrrec, o que creguessin que tenia prou transcendència per constar-hi (com per exemple l'atemptat de què va ser víctima Ferran II el 7 de desembre de 1492).


El Dietari original manuscrit es conserva a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i consta de 49 volums amb anotacions compreses des del 12 de setembre de 1390 fins al 27 d'abril de 1839.


Entre el 1892 i el 1975 es van editar els volums que abracen des del 1390 fins el 1714.

En la present col·lecció digital es poden consultar els volums del 18 al 28 d'aquesta edició conservats a la Biblioteca de l'AHCB.


Els 17 primers volums (exemplars de la Robarts Library de la Universitat de Toronto) estan consultables en el portal Archive.org.

Mostrant 1-11 de 11 títols disponibles

S'està obrint el document. La carrega del fitxer pot tardar uns minuts....