Bibliografia històrica de Barcelona
1920

Títol

Bibliografia històrica de Barcelona

Subtitol

relació de les publicacions aparegudes en l'any 1918

Llengua

català