Creació de l'Oficina Municipal d'Investigacions i Publicacions Històriques
1920

Títol

Creació de l'Oficina Municipal d'Investigacions i Publicacions Històriques

Llengua

català