Crònica del Racional de la Ciutat de Barcelona (1334-1417)
1920

Títol

Crònica del Racional de la Ciutat de Barcelona (1334-1417)

Llengua

català