Notes per a la història de la família comtal de Barcelona
1920

Títol

Notes per a la història de la família comtal de Barcelona

Autor

Ferran Valls i Taberner

Llengua

català