Nómina de la "matrícula de mercaders" de Barcelona (1479-1696)
1964

Títol

Nómina de la "matrícula de mercaders" de Barcelona (1479-1696)

Subtitol

Aportaciones a la historia económica y social de la ciudad

Autor

Joan Ferran Cabestany

Llengua

castellà