Les col·leccions de premsa històrica barcelonina de l’AHCB són de gran valor com a font per a la recerca històrica, testimoni de l’activitat periodística a la ciutat i una de les mostres més completes que es conserva del periodisme barceloní. L’Hemeroteca digital de l’AHCB és el nostre portal de premsa històrica digitalitzada.

L’Hemeroteca digital de l’AHCB posa a l’abast dels investigadors i de tota la ciutadania interessada la consulta dels títols digitalitzats de premsa històrica de la nostra Hemeroteca que, en alguns casos, fins ara només es podien consultar presencialment a la Casa de l’Ardiaca. La web s’anirà enriquint periòdicament amb noves digitalitzacions.