Bandera roja : portant-veu de la caserna Pau Iglesias
19-12-1936

Títol

Bandera roja : portant-veu de la caserna Pau Iglesias

Número

1

Llengua

Castellà