Butlletí especial per als catalans absents de la pàtria
17-06-1937

Títol

Butlletí especial per als catalans absents de la pàtria

Subtitol

Comissariat de Propaganda

Número

3

Llengua

Català