Butlletí especial per als catalans absents de la pàtria
23-09-1937

Títol

Butlletí especial per als catalans absents de la pàtria

Subtitol

Comissariat de Propaganda

Número

12

Llengua

Català