Diari de Barcelona
22-07-1936

Títol

Diari de Barcelona

Subtitol

Estat Català

Número

0

Llengua

Català