Diari de Barcelona
22-07-1936

Títol

Diari de Barcelona

Subtitol

Estat Català

Idioma

Català