Centre Català : butlletí mensual d'informació per als socis
1954