Treball : òrgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya
1946