Butlletí especial per als catalans absents de la pàtria
15-07-1937

Títol

Butlletí especial per als catalans absents de la pàtria

Subtitol

Comissariat de Propaganda

Número

5

Llengua

Català