Butlletí especial per als catalans absents de la pàtria
22-07-1937

Títol

Butlletí especial per als catalans absents de la pàtria

Subtitol

Comissariat de Propaganda

Número

6

Llengua

Català