Butlletí especial per als catalans absents de la pàtria
29-07-1937

Títol

Butlletí especial per als catalans absents de la pàtria

Subtitol

Comissariat de Propaganda

Número

7

Llengua

Català