Butlletí especial per als catalans absents de la pàtria
05-08-1937

Títol

Butlletí especial per als catalans absents de la pàtria

Subtitol

Comissariat de Propaganda

Número

8

Llengua

Català