Treball : òrgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya
06-06-1946