Treball : òrgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya
01-06-1946