Treball : òrgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya
20-07-1946