Treball : òrgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya
23-07-1946