Treball : òrgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya
11-09-1946