Treball : òrgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya
01-10-1946