Treball : òrgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya
16-10-1946

Títol

Treball : òrgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya

Idioma

Català