Treball : òrgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya
16-10-1946